Praten met Pim

Alle Kinderopvang- en onderbouwgroepen in Enschede maken deel uit van een Integraal KindCentrum (IKC). Hierbij is het belangrijk dat er voor kinderen een aantal herkenbare punten zijn die zij tegenkomen in de peutergroep en later op school. Samen met pedagogisch medewerkers, leerkrachten en coaches VVE is Praten met Pim ontwikkeld. Hierbij was de opdracht vanuit de gemeente Enschede om materialen te ontwikkelen voor peuters en kleuters gericht op woordenschat. Een goede basis voor ieder kind en een intensieve aanpak voor kinderen met een verminderde taalontwikkeling.

De kinderen in de Enschedese peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groepen 1 en 2 van de basisschool maken kennis met Pim. Pim is een jongen die symbool staat voor het leren van woorden. Woorden om met elkaar te praten en woorden om te weten. Graag laten we ook u kennis maken met Pim en de materialen die zijn ontwikkeld.

Er zijn woordkaarten getekend voor peuters en kleuters die passen bij 16 verschillende thema’s. De thema’s zijn gekozen vanuit de directe belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn: dit ben ik, mijn familie, buitenspelen, in de groep en seizoenen. Er zijn verschillende woorden voor peuters en kleuters. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten kiezen de woorden, die passen bij het ontwikkelingsniveau van hun groep.

Om al spelend de nieuwe woorden te leren en te onthouden zijn er ook verschillende werkvormen in een Praten met Pim-jasje gestoken. Het gaat om consolideeroefeningen en coöperatieve leerstrategieën.

Er zijn praatplaten ontwikkeld, die pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen gebruiken om samen met de kinderen te praten over woorden die ze op de plaat zien.

Veel kinderen houden van zingen en dansen. Muziek en beweging geeft goede ondersteuning voor het leren en onthouden van woorden. Voor Praten met Pim zijn liedjes geschreven die we met de kinderen zingen. Verschillende themawoorden komen terug in de teksten van de liedjes.

Wilt u meer weten over het project? Dan verwijzen wij u graag naar www.pratenmetpim.nl of mail naar pratenmetpim@gmail.com