Co-teaching NT2

Bij aanmelding van een leerling voor het arrangement deeltijdschakelklassen Enschede stemt de leerkracht van de aangemelde leerling in met co-teaching. Tijdens de aanmeldingsprocedure kan de school de voorkeur aangeven voor plaatsing in een deeltijdschakelkas en co-teaching of voor ondersteuning door een ambulante co-teacher in de eigen groep.

Wat is co-teaching NT2 ?

De co-teacher* versterkt op gelijkwaardige wijze de vaardigheden van de leerkracht.  

Dit gebeurt door;  

  • het delen van kennis en vaardigheden m.b.t. de NT2-didactiek.
  • het mogelijk maken van gerichte interventies.
  • het vergroten van oplossingsmogelijkheden.

De leiding naar de leerling wordt wisselend genomen. Beide leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de totale les, waarbij de focus ligt op de leerling met een NT2-achtergrond en/of de leerling met een taalbelemmering.

Werkwijze

Co-teaching is een manier om het handelingsrepertoire van een leerkracht te vergroten. Een co-teacher* komt als gelijkwaardige partner in de klas om de leerkracht te ondersteunen.  Het uitgangspunt is van en met elkaar leren. Co-teaching is een wisselwerking op basis van een ondersteuningsvraag gericht op het creëren van een beredeneerd aanbod gebaseerd op de NT2-didactiek. De ondersteuningsvraag wordt door de leerkracht geformuleerd of door de leerkracht met input van IB-er en/of directeur. Tevens bevordert co-teaching de samenwerking tussen de leerkracht van de aangemelde leerling(en) en de deeltijdschakelklasleerkracht. En het draagt bij aan het creëren van een doorgaande lijn tussen beide groepen.  Het is van belang voor de ontwikkeling van de NT2-er dat de meerwaarde van co-teaching NT2 wordt gezien door de leerkrachten, IB-ers en directeuren van toeleverende scholen. Alleen dan verloopt het proces co-teaching NT2 optimaal.  

*Deeltijdschakelklasleerkracht en co-teacher NT2:  Deze leerkracht verzorgt 3 ochtenden in de week het lesprogramma in de deeltijdschakelklas en geeft in de middag co-teaching NT2 in de moedergroep van de aangemelde leerling.

*Ambulant co-teacher NT2:  Deze leerkracht verzorgt co-teaching NT2 in de moedergroep van de aangemelde leerling. De aangemelde leerling is de hele week in zijn eigen groep.