Co-teaching NT2

Bij aanmelding van een leerling voor het arrangement deeltijdschakelklassen Enschede stemt de leerkracht van de aangemelde leerling in met co-teaching NT2.

Wat is co-teaching NT2 ?

De co-teacher* versterkt op gelijkwaardige wijze de vaardigheden van de leerkracht.  

Dit gebeurt door;  

  • het delen van kennis en vaardigheden m.b.t. de NT2-didactiek.
  • het mogelijk maken van gerichte interventies.
  • het vergroten van oplossingsmogelijkheden.

De leiding naar de leerling wordt wisselend genomen. Beide leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de totale les, waarbij de focus ligt op de leerling met een NT2-achtergrond en/of de leerling met een taalbelemmering.

Werkwijze

Co-teaching is een manier om het handelingsrepertoire van een leerkracht te vergroten. Een co-teacher NT2 komt als gelijkwaardige partner in de klas om de leerkracht te ondersteunen.  Het uitgangspunt is van en met elkaar leren. Co-teaching is een wisselwerking op basis van een ondersteuningsvraag gericht op het creëren van een beredeneerd aanbod gebaseerd op de NT2-didactiek. De ondersteuningsvraag wordt door de leerkracht geformuleerd of door de leerkracht met input van IB-er en/of directeur.

Het is van belang voor de ontwikkeling van de NT2-er dat de meerwaarde van co-teaching NT2 wordt gezien door de leerkrachten, IB-ers en directeuren van toeleverende scholen. Alleen dan verloopt het proces co-teaching NT2 optimaal.