Aanmeldingsprocedure schooljaar 2024-2025

De aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2024-2025 is van start gegaan. 

Met ingang van het schooljaar 24-25 zullen alle deeltijdschakelklassen overgaan naar 2 dagen van 8.30 - 14.00u.

Het is mogelijk om leerlingen uit groep 1 (ambulante co-teaching) en groep 2 ( ambulante co-teaching of plaatsing in een deeltijdschakelklas met co-teaching) aan te melden. We vragen voor de aan te melden leerling een download van het gebruikte volgsysteem als bijlage toe te voegen (onderdelen gedrag en taalontwikkeling).

Ook bestaat de mogelijkheid om hulpvragen uit MB en BB in te dienen. De Nt2 begeleiding zal gericht zijn op woordenschat en begrijpend lezen en bestaat uit 6 - 8 contactmomenten per schooljaar.

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u terecht bij een deeltijdschakelklasleerkracht/ ambulant co-teacher NT2 of kunt u contact opnemen met Anouk Lormans (a.lormans@deelregio-enschede.nl).