Aanmeldingsprocedure schooljaar 2023-2024

De aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024 is van start gegaan.

Het is mogelijk om leerlingen uit groep 1 (ambulante co-teaching) en groep 2 ( ambulante co-teaching of plaatsing in een deeltijdschakelklas met co-teaching) aan te melden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is voor aanmelding de afname van CITO niet meer verplicht. Wel vragen we voor de aan te melden leerling een download van het gebruikte volgsysteem als bijlage toe te voegen (onderdelen gedrag, taal- en rekenenontwikkeling).

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u terecht bij een deeltijdschakelklasleerkracht/ ambulant co-teacher NT2 of kunt u contact opnemen met Anouk Lormans (a.lormans@deelregio-enschede.nl).