Taal is de basis


De gemeente Enschede heeft een speciaal taalprogramma voor leerlingen in groep 2. In de verschillende wijken zijn in totaal 7 deeltijdschakelklassen gevestigd. Gedurende een schooljaar komen leerlingen uit de wijk naar de deeltijdschakelklas.

De leerlingen komen 3 ochtenden naar de deeltijdschakelklas om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren. De rest van de week volgen ze onderwijs in hun eigen groep. Het programma wordt samengesteld door de leerkrachten van beide groepen. De leerkrachten van beide groepen werken intensief samen om de leerlingen optimale kansen te geven zich te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er 4 ambulante co-teachers binnen het team die op verschillende scholen de leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van leerlingen met een verminderde taalontwikkeling in de Nederlandse taal. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van leerkrachtvaardigheden als het gaat om onderwijs aan het anderstalige jonge kind.