Taal is de basis


De gemeente Enschede heeft een speciaal taalprogramma voor leerlingen in groep 1 en 2. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen plaatsing in een schakelklas en co-teaching (voor groep 2 leerlingen) en ambulante co-teaching (voor groep 1 en 2 leerlingen).

In de verschillende wijken zijn in totaal 8 deeltijdschakelklassen gevestigd. Gedurende een schooljaar komen leerlingen uit de wijk naar de deeltijdschakelklas. De leerlingen komen 3 ochtenden naar de deeltijdschakelklas om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren. De rest van de week volgen ze onderwijs in hun eigen groep. Het programma wordt samengesteld door de leerkrachten van beide groepen. De leerkrachten van beide groepen werken intensief samen om de leerlingen optimale kansen te geven zich te ontwikkelen. De leerkracht van de aangemelde leerling wordt daarnaast nog ondersteund door de schakelklasleerkracht door middel van co-teaching op het gebied van NT2-vaardigheden.

Het team deeltijdschakelklassen heeft ook 4 ambulante co-teachers die op verschillende scholen de leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van leerlingen met een verminderde taalontwikkeling in de Nederlandse taal. Deze leerlingen zijn de hele week in hun eigen groep op de basisschool. De begeleiding is gericht op het vergroten van leerkrachtvaardigheden als het gaat om onderwijs aan het anderstalige jonge kind. Deze werkwijze is ook bewezen effectief voor Nederlandse leerlingen die een inhaalslag moeten maken in de Nederlandse taal.