Materialen

Het programma van de deeltijdschakelklassen is gebaseerd op de ontwikkelingslijnen zoals beschreven door de SLO (doelen jonge kind). Daarnaast ontwikkelen we materialen passend bij ons aanbod. De speelleeractiveiten zijn gedurende het thema vanuit de 5 stappen van de NT2-didactiek opgebouwd. Onder de buttons vindt u de materialen en de manier waarop u deze toe zou kunnen passen.

Alle materialen zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Gebruik van onze materialen op de site van derden is geen probleem, mits er verwezen wordt naar www.dts053.nl


Jaarplanning

Naast de NT2-didactiek zijn de doelen (SLO) basis voor het programma van de deeltijdschakelklassen. Deze is concreet gemaakt in de jaarplanning.

Begrijpend luisteren

Het programma begrijpend luisteren in de deeltijdschakelklas is opgebouwd vanuit de NT2-didactiek; van woordniveau naar tekstniveau. Voor het stellen van vragen op verschillende denkniveaus maken we gebruik van de taxonomie van Bloom.

Spelen in de hoeken

Kinderen leren door te spelen. De rol van de leerkracht is ter ondersteuning en stimulering van het spel. In de deeltijdschakelklassen wordt er veel gespeeld.