Materialen

Het programma van de schakelklassen is gebaseerd op de ontwikkelingslijnen zoals beschreven door de SLO. Dat maakt dat we veel bezig zijn met het maken van materialen. Materialen die we zelf hebben gemaakt en die we mogen delen zijn te vinden onder de buttons hieronder.

De speelleeractiveiten zijn gedurende een week opgebouwd vanuit de vijf stappen van de NT2-didactiek. In downloads leest u voorbeelden hoe u deze stappen toe zou kunnen passen.

Alle materialen zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Gebruik van onze materialen op de site van derden is geen probleem, mits er verwezen wordt naar www.dts053.nl


Jaarplanning

Naast de NT2-didactiek zijn de doelen (SLO) basis voor het programma van de deeltijdschakelklassen. Deze is concreet gemaakt in de jaarplanning.

Begrijpend luisteren

Het programma begrijpend luisteren in de schakelklas is opgebouwd vanuit de NT2-didactiek. Van woordniveau naar tekstniveau. Ook maken we intensief gebruik van de taxonomie van Bloom. Spelen in de hoeken

Kinderen leren door te spelen. De rol van de leerkracht is ter ondersteuning en stimulering van het spel. In de schakelklassen wordt veel gespeeld. De leerkrachten hebben hierin een actieve rol.