De deeltijdschakelklassen Enschede …. Hoezo goed?!

Op 31 oktober en 2 november bracht ik een bezoek aan een aantal deeltijdschakelklassen in Enschede. Het betrof de volgende locaties:

  • IKC Roombeek, groepsbezoek bij leerkracht Anglia Vos
  • IKC Glanerbrug-Zuid, groepsbezoek bij leerkracht Karlijn Glandrup
  • IKC Lumen, groepsbezoek bij leerkracht Karin de Lange
  • IKC Kinderboulevard, groepsbezoek bij leerkracht Joke Lorijn

Het waren 4 interessante bezoeken. Hoe prettig is het om te zien hoe scholen erin slagen om het NT2 onderwijs zo degelijk vorm en inhoud te geven. Heel zichtbaar op alle bezochte locaties was de gekozen duidelijke didactische leerlijn voor de invulling van het NT2 onderwijs.  De herkenbaarheid van de NT2 didactiek in de aanpak van de leerkrachten maken duidelijk hoe is geïnvesteerd op gezamenlijke scholing en stevige onderlinge samenwerking. Enkele illustraties maken dit zichtbaar:

                                                                             :

Een rijke omgeving voor taalontwikkeling:

Op alle locaties een rijke leeromgeving voor de kinderen, heel sterk gericht op taalontwikkeling. Alle hoeken en plekken waren er duidelijk op gericht om talige situaties te ontlokken en daarmee dus ook taalontwikkeling te stimuleren. In een oogopslag wordt duidelijk: veel deskundigheid op NT2 onderwijs op deze locaties, waarbij de inrichting van de lokalen ook wordt gezien als het basiskader voor taalontwikkeling.

Er is goed nagedacht over een goed evenwicht tussen structuur en uitdaging. Een paar illustraties maken dit in een oogopslag duidelijk.

                                                   


   
                                                    


NT2 aanpak:

Wat opviel was het om te zien hoe consequent de leerkrachten met de kinderen de verschillende fasen van de gehanteerde NT2 didactiek ook doorvoeren in het aanbod en de aanpak.

De gehanteerde aanpak omvat 5 stappen:


Stap  1 (receptief)

De leerkracht biedt een woord/zin/begrip/tekst aan

De kinderen luisteren

Stap 2

De leerkracht biedt iets aan

(aanwijzen, pakken, proeven, ruiken, voelen, bewegen, kleuren)

De kinderen doen iets

Stap 3 (reproductief)

De leerkracht biedt woord/zin/begrip/tekst aan

  • zeg maar na

  • zeg de woorden of zinnen na (van een bandje)

  • zing maar mee

De kinderen zeggen dit na

Stap 4 (productief)

De leerkracht vraagt gericht naar woord/zin/begrip/tekst

De kinderen geven antwoord

Stap 5 (productief)

De leerkracht begint, maar aansluitend stellen de kinderen vragen /antwoorden zelf.

Hierbij moeten de kinderen dus echt alles uit zichzelf halen


Heel bijzonder om als buitenstaander te zien hoe de fasen heel herkenbaar zijn in de leerkracht gebonden activiteiten. Het is overigens niet zo dat alle leerkrachten dit precies hetzelfde inkleuren, iedere locaties kenmerkt door een zekere mate van eigenheid in het didactisch repertoire van deze leerkrachten.

Een paar indrukken om te illustreren hoe dit zichtbaar werd tijdens de groepsbezoeken:Blijde en communicatieve kinderen

Natuurlijk is er voor deze kinderen nog veel te leren. Ze zitten niet voor niets in een schakelklas. Maar hoe opvallend is het dat de kinderen, ondanks de vaak gebrekkige taalontwikkeling, de rijke mogelijkheden om te communiceren ook voluit benutten.

In deze klassen staat alles natuurlijk ook in het teken van communiceren. Op heel gevarieerde wijze, met een rijk activiteitenaanbod, waarbij alle doelen die worden gehanteerd als richtlijn voor de invulling van het taal/leesonderwijs in het basisonderwijs rijkelijk aan bod komen.

Met thematisch onderwijs, als samenhangend kader voor deze kinderen, als uitgangspunt voor het realiseren van goede samenhang tussen de aangeboden activiteiten.

                                                   

Wat vraagt aandacht?

Opvallend in de gesprekken die ik met de leerkrachten van de deeltijdschakelklassen heb gevoerd is de bereidheid om te reflecteren op het eigen handelen en hun drang om het eigen aanbod en de eigen aanpak verder te ontwikkelen.

Ik ben uitgenodigd om een kijkje in deze groepen te nemen om in samenspraak met de teamleider, Rianne Buist, te komen tot een goed aansluitend scholingsaanbod.

De leerkrachten leken zich er al van bewust dat de kwaliteit van het spel in de huishoek aandacht vraagt. Met name interventies gericht op de fase in spelontwikkeling bij de leerling. Daarnaast viel mij zelf op dat het thema ‘creatieve ontwikkeling in samenhang met taalontwikkeling’ een aanvulling zou kunnen zijn.

Dit hebben we inmiddels opgepakt. De eerste scholingsbijeenkomst hebben we uitgevoerd. Een hoge betrokkenheid en goede inbreng van de leerkrachten, zoals ik deze bijeenkomst zelf heb ervaren. De leerkrachten gaan aan de slag met praktijkverkenningen, gericht op spelend leren en creatieve ontwikkeling & taal. Op 13 februari treffen we elkaar weer voor onze tweede bijeenkomst.

Ik zie erna uit.                                                                                             

Yvonne Leenders