Co-teaching

Gedurende het schooljaar 2017-2018 zijn ongeveer 175 leerlingen van 32 basisscholen binnen het arrangement NT2-deeltijdschakelklas geplaatst.

Voor dit schooljaar betekent dat er binnen de 8 deeltijdschakelklassen (dts) ongeveer 100 leerlingen geplaats kunnen worden. Daarnaast zijn er twee co-teachers actief die de ondersteuningsvragen van de leerkrachten van de andere leerlingen kunnen beantwoorden. Tijdens de contactmomenten begeleiden de co-teachers deze leerkrachten om de nodige NT2-kennis en vaardigheden toe te passen in hun groep. Dit geeft ons de mogelijkheid om vanuit de opgedane kennis en vaardigheden van het team deeltijdschakelklassen de huidige kwaliteit vast te houden en hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Hierdoor ontstaat een professionele leeromgeving waardoor de aangemelde leerlingen ook optimaal kunnen profiteren in hun eigen groep.

Binnen de dts is een duidelijke en bewezen effectieve werkwijze vastgelegd rondom NT2-onderwijs. Het schakelklasteam werkt volgens deze pijlers in NT2-didactiek (/informatie/werkwijze-en-artikelen). De co-teachers kijken samen met de scholen op welke wijze deze pijlers toe te passen zijn binnen het onderwijs in de zogeheten moedergroepen.

Scholen kunnen alleen deelnemen als leerlingen aangemeld en geplaatst zijn. Vanuit de aanmeldingsprocedure wordt bepaald of een leerling een plaats in een dts krijgt of ondersteuning middels co-teaching.