De aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2019-2020 is gestart.   

Op 27 februari 2019 zijn de IB-ers bijgepraat over de uitslag van de enquete en de speerpunten voor het komend jaar. Ook zijn ze geïnformeerd over de aangescherpte aanmeldingsprocedure. IB-ers die de informatie hebben gemist kunnen terecht bij Jos Sprakel voor KOE-scholen en René Huitink voor SPOE-scholen of bij een collega IB-er. De presentatie van de bijeenkomst en de theoretische onderbouwing van de schakelklassen zijn meegestuurd met de aanmeldingsprocedure.

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kan je terecht bij een schakelklasleerkracht of Anouk Lormans.Bouwstenen

De bouwstenen zijn onderdeel van de aanmelding en bedoeld om de ontwikkeling van de leerling  te beschrijven en de samenwerking tussen de beide leerkrachten te beschrijven.


Co-teaching

Een belangrijk onderdeel van het programma is co-teaching. Naast de specifieke aanpak in de schakelklas ondersteunen leerkrachten elkaar. Zo ontstaat er een gezamenlijk aanpak voor de leerling die past bij zijn onderwijsbehoeften. De NT2-didactiek is uitgangspunt voor handelen.

Het team

Het team bestaat uit 8 leerkrachten op 8 locaties, 2 co-teachers en een teamleider. Met elkaar bespreken we wat de leerlingen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De contacten met de zogeheten moedergroepen zijn intensief.

Team/locaties