Aanmeldingsprocedure schooljaar 2021-2022

De aanmeldingsprocedure deeltijdschakelklassen Enschede voor het schooljaar 2021-2022 is gestart. Komend schooljaar kunnen ook groep 1 leerlingen aangemeld worden voor ambulante co-teaching. De sluitingsdatum van de procedure is 30 april 2021.Gedurende het schooljaar blijft het mogelijk om leerlingen uit groep 1 (ambulante co-teaching) en 2 ( ambulante co-teaching of plaatsing in een schakelklas met co-teaching) aan te melden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is voor aanmelding de afname van CITO niet meer verplicht. Wel vragen we voor de aan te melden leerling een download van het gebruikte volgsysteem als bijlage toe te voegen (onderdelen gedrag, taal- en rekenenontwikkeling).

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u terecht bij een deeltijdschakelklasleerkracht of kunt u contact opnemen met Anouk Lormans.