Co-teaching NT2


Bij aanmelding van een leerling voor het arrangement deeltijdschakelklassen Enschede stemt de leerkracht van de aangemelde leerling in met co-teaching. Tijdens de aanmeldingsprocedure kan de school de voorkeur aangeven voor plaatsing in een deeltijdschakelkas en co-teaching of voor ondersteuning door een ambulante co-teacher.

Wat is co-teaching?

De co-teacher versterkt op evenwaardige wijze de leraar. Dit gebeurt door het delen van specifieke kennis, het mogelijk maken van gerichte interventies, het vergroten van oplossingsmogelijkheden en het versterken van de leerkracht. De leiding naar leerlingen wordt wisselend genomen. Beide zijn verantwoordelijk voor de totale les waarbij de focus ligt op de leerling met extra taalbehoefte of Nt2 achtergrond.

De leerkrachten van de leerlingen die 3 ochtenden per week naar een deeltijdschakelklas gaan, ontvangen co-teaching in de middag. Daarnaast zijn er 4 ambulante co-teachers actief, die de ondersteuningsvragen van de leerkrachten van de andere aangemelde leerlingen kunnen beantwoorden. Tijdens de contactmomenten begeleiden de co-teachers de leerkrachten om de nodige NT2-kennis en vaardigheden toe te passen in hun eigen groep. Deze NT2-kennis is een duidelijk en bewezen effectieve werkwijze. De NT2-didactiek wordt ingezet binnen het programma van de deeltijdschakelklas rond de pijlers woordenschat, begrijpend luisteren, klanken, fonemisch bewustzijn, zinsbouw, rollenspel en voorbereidend rekenen.

Hierdoor ontstaat een professionele leeromgeving, waardoor de aangemelde leerlingen ook optimaal kunnen profiteren van een beredeneerd aanbod in hun eigen groep.