Co-teaching


Bij aanmelding van een leerling voor het arrangement deeltijdschakelklassen Enschede stemt de leerkracht van de aangemelde leerling in met co-teaching. Tijdens de aanmeldingsprocedure kan de school de voorkeur aangeven voor plaatsing in een deeltijdschakelkas en co-teaching of voor ondersteuning door een ambulante co-teacher.

De leerkrachten van de leerlingen die 3 ochtenden per week naar een deeltijdschakelklas gaan, ontvangen co-teaching in de middag. Daarnaast zijn er 4 ambulante co-teachers actief, die de ondersteuningsvragen van de leerkrachten van de andere aangemelde leerlingen kunnen beantwoorden. Tijdens de contactmomenten begeleiden de co-teachers de leerkrachten om de nodige NT2-kennis en vaardigheden toe te passen in hun eigen groep. Deze NT2-kennis is een duidelijk en bewezen effectieve werkwijze. De NT2-didactiek wordt ingezet binnen het programma van de deeltijdschakelklas rond de pijlers woordenschat, begrijpend luisteren, klanken, fonemisch bewustzijn, zinsbouw, rollenspel en voorbereidend rekenen.

Hierdoor ontstaat een professionele leeromgeving, waardoor de aangemelde leerlingen ook optimaal kunnen profiteren van een beredeneerd aanbod in hun eigen groep.