Nt2-begeleiding

Vanaf schooljaar 24-25 is er de mogelijkheid om hulpvragen m.b.t. NT2 in de midden- bovenbouw bij de deeltijdschakelklassen in te dienen. De begeleiding zal gericht zijn op woordenschat en begrijpend lezen. De ondersteuning zal bestaan uit 6-8 contactmomenten (frequentie in overleg) gedurende het schooljaar. De NT2-begeleider zal in overleg met de leerkracht meekijken in de groep. Dit om te zien waar de leerkracht tegenaan loopt en om deze te voorzien van tips en adviezen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de NT2-begeleider een korte instructie geeft aan de aangemelde leerling. Zo worden de leerlingen vaardigheden bijgebracht, zodat zij meer zelfredzaam worden m.b.t. het begrijpen en toepassen van taal binnen hun eigen groep. De NT2-begeleider is voor de leerkracht beschikbaar in het geval er tussentijds vragen zijn. Aanmelden kan d.m.v. het invullen van het aanmeldingsformulier arrangement Deeltijdschakelklassen Enschede MB en BB.